مشاور مدرسه

مشاوره

 

به شیطان گفتم لعنت بر شیطان .! لبخند زد . پرسیدم : « چرامی خندی » . پاسخ داد : « از حماقت تو خنده ام می گیرد» پرسیدم: «مگر چه کرده ام؟» گفت: «مرا لعنت می کنی در حالی که هیچ بدی در حق تو نکرده ام» با تعجب پرسیدم: «پس چرا زمین می خورم؟!» جواب داد »: نفس تو مانند اسبی است که آن را رام نکرده ای. نفس تو هنوز وحشی است؛ تو را زمین می زند.» پرسیدم: «پس تو چه کاره ای؟» پاسخ داد:

«هر وقت سواری آموختی، برای رم دادن اسب تو خواهم آمد؛ فعلاً برو سواری بیاموز»

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم فروردین 1389ساعت 18:24  توسط مشاور مدرسه  | 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم اسفند 1388ساعت 12:29  توسط مشاور مدرسه  | 

مهارت صحبت در جمع

مهارت صحبت در جمع

در زندگي همه ما مواقعي وجود دارد که بايد در حضور چند نفر راجع به مسئله اي صحبت کنيم. ممکن است اين صحبت در جلسه يا کنفرانسي باشد که رسميت داشته باشد و ممکن هم هست که در يک جمع خانوادگي يا در محيط کار بخواهيم براي دوستان يا همکارانمان صحبت کنيم. اگر مهارت هاي لازم را در اين زمينه داشته باشيم ، قطعاً روند کار با موفقيت بيشتري انجام مي شود و به نتايج بهتري مي رسيم.

يکي از مباحث مهمي که اکثر صاحب نظران درباره آن اتفاق نظر دارند، مقدمه اي است که ما براي گفتار خود انتخاب مي کنيم. برخي مي گويند اصل مطلب مهم است و مقدمه تأثير چنداني در روابط ندارد، در صورتي که اگر مقدمه جالب و دلنشين نباشد، دنبال کردن بقيه صحبت از جانب شنوندگان چندان قطعي نيست.

پس سعي کنيد صحبت خود را هميشه با يک مقدمه آغاز کنيد و سپس به اصل بحث بپردازيد. و اما مقدمه ؛ بسياري افراد حتي در دوران تحصيل و براي نوشتن انشاء نيز براي پرداختن به مقدمه دچار مشکل مي شوند، اما با توجه به نکات زير حداقل از اصول کلي مقدمه آگاه خواهند شد:

- مقدمه بايد مختصر باشد، اما در عين حال هدف از بيان آن را مشخص کند تا شنونده بداند که قرار است به چه موضوعي پرداخته شود.

- مقدمه نبايد تنها اطلاعات خاصي را به شنونده منتقل کند، بلکه بايد شنونده را جذب کند و براي پيگيري کلام انگيزه لازم را در او به وجود آورد.

- مطالب بيان شده بايد مرتبط با يکديگر باشند، نه اين که در مقدمه به نکاتي پرداخته شود که در آخر بحث ، هيچ نتيجه اي از آنها گرفته نشود.

- در نهايت با نوع کلام خود سعي کنيد ارتباطي ميان خود و شنونده ايجاد کنيد که موج مثبتي ايجاد شود و فضاي دلنشين و مطلوبي به بحث شما بدهد.

و اما در پرداختن به مطالب اصلي کلام ، پس از مقدمه ، نکات زير را در نظر داشته باشيد:

- از کلمات قابل درک و با معني استفاده کنيد.

- القاب ، عناوين و اصطلاحات فوق تخصصي، کمکي به درک بهتر موضوع نمي کند. البته هنگام نياز بايد به آنها اشاره کرد.

اما موضوع اصلي نبايد تحت الشعاع اين مسئله قرار گيرد، زيرا شنونده خسته مي شود. براي پرداختن به موضوع ، در صورت امکان مي توانيد از داستان هاي کوتاه، ضرب المثل ها و اطلاعات جالب ديگر براي حمايت از موضوع اصلي استفاده کنيد و بر جذابيت کلام و درک بهتر آن بيفزاييد. سعي کنيد حتماً از موضوع مورد نظر به اندازه کافي اطلاع و آگاهي داشته باشيد تا با تسلط کامل درباره آن صحبت کنيد.

- به ياد داشته باشيد هرچه بيشتر مطالعه کنيد، بيشتر خواهيد دانست و هرچه بيشتر بدانيد و بياموزيد، به جاهاي بهتري مي رسيد.

- وقتي از جنبه هاي گوناگون يک مسئله آگاه باشيد، با اعتماد به نفس بيشتري راجع به آن صحبت مي کنيد و اين حس مثبت خود را به شنونده نيز منتقل خواهيد کرد.

- با اشاره به ارزش و اهميت موضوع ، علت انتخاب خود را در پرداختن به آن بيان کنيد و در صورت لزوم جزئياتي که مرتبط با مسئله باشند را نيز تشريح کنيد.

- ديگران را در بحث خود وارد کنيد و از نظرات آنها نيز مطلع شويد، چرا که اگر تا انتهاي بحث پيش برويد، امکان دارد نقاط کور و مبهمي براي شنوندگان ايجاد شده باشد و آنها فرصت ابراز عقيده يا سؤال در آن موارد را نداشته باشند.

- هرگز فکر نکنيد سکوت حضار دقيقاً به معناي تأييد و همراهي با گفته هاي شماست. حتي اگر سکوتي نيز حکمفرما شد، سعي کنيد با طرح برخي سؤالات در ارتباط با موضوع کلام آنها را به شرکت در بحث تشويق کنيد.

- از مکث هاي طولاني و توپوق زدن جدا بپرهيزيد؛ زيرا اين گونه موارد نه تنها حاکي از عدم تسلط و آگاهي کافي شما نسبت به موضوع است، بلکه هماهنگي و ارتباط ميان موارد را از ميان مي برد و در ضمن موجب حواس پرتي شنوندگان و خارج شدن رشته گفتار از دست شما مي شود؛ البته اين کار نياز به تمرين دارد، اما ضروري و ممکن است.

- توجه داشته باشيد حتي عامي ترين مردم نيز قادر به درک ميزان توانايي شما در بيان، کلام و نحوه گفتار هستند. مردم هميشه به خود افراد توجه دارند نه به مدرک و درجه تحصيلي شان. پس اگر عالي ترين مدارک تحصيلي را نيز داشته باشيد، اما در انتقال مفاهيم و مقاصد مورد نظر خود ناتوان باشيد، موفقيتي کسب نخواهيد کرد.

- موارد فوق، نکاتي ساده اما مهم را به شما يادآوري مي کنند که با وجود ساده بودن نياز به تمرين و صرف وقت دارند که ما اميدواريم شما نيز با رعايت آنها در زندگي اجتماعي و کارهاي خود، به موفقيت هاي روزافزون دست يابيد

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم بهمن 1388ساعت 6:51  توسط مشاور مدرسه  | 

6قانون اصلی برای ارتباطات انسانی

 ۶قانون اصلی برای ارتباطات انسانی

 

1- مراقب حرفهایتان باشید

اگر تصمیم پیگیری كاری را ندارید، نگویید كه آن را انـجـام خواهید داد. اعتبار شما ارتباط تنگاتنگی با كلامتان دارد. اگر به قول خود عمل نكنید، در مـورد كـارهـای بـزرگ بـه شـما اعتماد نشده و در نتیجه پیشرفتی نخواهید كرد.

2- قدردانی و سپاسگزاری كنید

اگر فـردی لـطفـی به شما كرد، و یا برای انجام كاری برای شما از خواسته ی خود گذشت، مطمئــن گردید كـه بـه این سـعی و تـلاش آگـاه شوید. شما به خودی خود مستحق لطف نـبـوده و كسـی بــه شما بدهكار نیست. اگر مورد لـطـف واقـع شـدید، تـشـكر نـمـوده و درعوض مقابله به مثل كنید.

3- با فكر و با ملاحظه باشید

هـرگز تـصور نـكنید كه دیگران سخنان شما را مساعد و ارزشمند تلـقـی خـواهـنـد كـرد. برخی افراد به صورت طبیعی تك تك كلماتی كه شخص بـیـان می كنـد را بـرای یـافــتن یك رودررویی شخصی مورد جستجو قرار می دهند. شما نمی تـوانیـد اینگونه افراد را تغییر دهید، اما قادرید نزد آنها حرف های خود را با دقت سازمان دهی نمایید. پیش از صحبت كـردن فكر كنید و مطمئن شوید كه هیچ ابهامی كه باعث سوء تعبیـر شـود در سـخـنـان شما وجود ندارد.

همچنین می توانید سـعی در فهمیدن نقطه نظرات دیگران نمایید تا از بروز سوء تفاهمات ممانعت به عمل آورید. ممكن است عمیقاً اعتـقـاد بر حـقانـیـت خـود داشـتـه باشید، اما متوجه گردید كه دیگران به همین منوال درباره ی عقاید و باورهایشان می اندیـشند. شما باید نظرات آنها را محترم شمرده و ببینید چرا آنها اینگونه فكر میكنند. به جای مـشاجره از دیگران بخواهید در مورد مواضعشان توضیح دهنـد. مجـبـور نیـستـید مـوافــقت كنید، اما می توانید بگویید : "من متوجه هستم شما چه می گویید.

4- از خود گذشتگی كنید

گهگاهی از مكان شغلی خود خارج شده و به دیگران در كـارهـایشـان كـمك نمایید. این عمل را بدون اینكه از شما درخواست شود انجام دهید. گفتن: "كمك لازم نـداری؟" یــك تاثیر دوگانه در پی دارد. ابتدا، شما دیگران را تشویق بـه از خـود گـذشتـگی نـمـوده و در نتـیـجـه مـحیـط كـاری مثـبـت تـری ایـجاد خـواهد شـد. دوم، بـرای خود لطفی متعاقب را خریداری می كنید، چرا كه مهربانی همیشه بازمی گردد.

5- متواضع و فروتن باشید

تلاشهای مشهود برای تحت تاثیر قرار دادن همكاران و اشخاص مافوق ، نـتـیجه عكس به همراه خواهد داشت. هیچكس آدم خودنما را دوست ندارد. اگر می خواهید كمالات شما تـوسـط دیـگران تصدیق شوند، كافی است تمرین بردباری بیشتری بنمایید. كامیابی های شما زمانی مصداق واقعی پیدا می كنـند كـه اجازه دهید دیگران خود متوجه آنها گردند نه اینكه مرتب صحبت از آن به میان آورید.

6 - به حفظ آبروی دیگران كمك كنید

هـر كسی اشتباه می كـنـد. بــه دفعه قبلی كه اشتباهی خجالت آور مرتكب شدید فكر كنید. دوست نداشتید كسی بیـایـد و اشـتـباه شـمـا را كـوچـك جلوه داده و از جدیت آن بكاهد؟ پس همین كار را شما در مورد دیگران انجام دهید. با خنـدیـدن به اشتباهی كه شخص ( نه با خندیدن به خود شخص ) مرتكب شده به همراه ضربه ای دوستانه به شانه هـای او از پریشانی اش كاسته و بگویید، "این برای بهترین افراد این شـركـت هـم مـمـكـن است پیش بیاید." با این كار به او و به دیگران اطمینان می دهید كه دنیا به پایان نرسیده است. اگر مـــناسب است، به جای جلب توجه بی مورد نسبت به اشتباه رخ داده، هیـچ چیزی نگویید.

منبع : اینترنت – با تغییر و تلخیص.www.tebyan.net

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم دی 1388ساعت 12:38  توسط مشاور مدرسه  | 

چگونه اضطراب امتحان را کنترل کنیم

 

چگونه اضطراب امتحان را کنترل کنیم

 

 

احساس اضطراب امتحان چیست؟

 

- برخی از دانشجویان اساساً علایم فیزیکی را تجربه می کنند، نظیر سردرد،تهوع،ضعف،احساس سرما وگرما و از این قبیل.

- برخی دیگر بیشتر علایم هیجانی را تجربه می کنند،نظیر: گریستن،احساس تحریک پذیری یا ناکامی سریع.

- اصلی ترین مشکل اضطراب امتحان معمولاً تاثیر آن بر توانایی تفکر است. ممکن است موجب فراموشی شود یا اینکه افکارتان آنقدر سریع می شوند که کنترل آن ها دشوارمی شود.


اگر چه ممکن است دانشجویان به هنگام امتحان دادن، سطوح مختلفی از اضطراب را احساس کنند، ولی اکثراً می توانند از عهده آن بر آمده و آن را تا سطح قابل کنترلی پایین بیاورند.

اگر نتوانستند اضطراب خود را به سطح قابل کنترلی پایین بیاورند، یا اگر پیوسته سطح بالای اضطراب را قبل و یا در حین امتحان دادن تجربه می کنید، با یک متخصص روانشناسی و یا روانپزشک تماس بگیرید.

  

برای کنترل اضطراب امتحان چه کار می توانید انجام دهید؟

 

- برای امتحان خوب آماده شویم.

- در صورت امکان حین مرور کردن از خودتان امتحان بگیرید.

- یک سبک زندگی سالم ذاشته باشید: به حد کافی بخوابید، خوب تغذیه کنید، ورزش کنید، و به اندازه قابل قبولی تعامل اجتماعی داشته باشید.

- حین شرکت در امتحان به طور مثبت فکر کنید، مثل "من می توانم در این امتحان خوب عمل کنم."

- اگر فکر می کنید که خیلی زیاد نگران هستید و خودتان را با همسالانتان مقایسه می کنید، یا در مورد عملکرد شما در امتحان چه چیزی ممکن است بگویند، فکر می کنید، سعی کنید فکر خود را متوقف نمایید.

- شب قبل از امتحان پیش از اینکه به رختخواب بروید مطمین شوید هر چیزی را که نیاز خواهید داشت جمع آوری کرده اید، برای مثال: مداد،خودکار،پاک کن، ماشین حساب و غیره. زمان و محل امتحان را دوباره چک کنید.

- ساعت زنگداری را کوک کنید. وسپس یک خواب خوب شبانه را قبل از امتحان داشته باشید.

- به موقع به امتحان بروید -  نه خیلی دیر نه خیلی زود.

- در مورد سوالات (مواد) امتحانی درست قبل از شرکت در امتحان با سایر دانشجویان صحبت نکنید.

- در اتاق امتحان جایی بنشینید که تا حد ممکن کمتر حواستان پرت شود.

- حین پخش برگه ، با چند نفس عمیق وآرام، خودتان را آرام کنید.

- مطمئن شوید که دستورات امتحان را با دقت می خوانید.

- ضمن اینکه شما امتحان می دهید ، فقط روی این امتحان تمرکز کنید، نه به اینکه دانشجویان دیگر چه کار می کنند یا به فکر کردن در مورد امتحانات قیلی یا هدف آتی .

- اگر ضمن امتحانات احساس اضطراب زیادی می کنید، چند دقیقه به خودتان فرصت دهید تا خودتان را آرام کنید. بازوها و پاهایتان را بکشید(باز کنید) و مجدداً آنها را آرام (رها کنید) . یکی دو بار این کار را انجام دهید. چندتا نفس عمیق و آرام بکشید از خودگویی های مثبت درونی استفاده کنید، به خودتان بگویید، "من خوب خواهم بود، من میتوانم از عهده‌ی آن بر آیم ." سپس تمرکزتان را به سوالات معطوف کنید،

- اگر امتحان سخت تر از آن چیزی بود که پیش بینی کرده بودید، سعی کنید تمرکز کرده و فقط بهترین کار را انجام دهید. این ممکن است برای گذراندن امتحان کافی باشد حتی با یک نمره قابل قبول!

- اگر امتحان فراتر از توانایی شما بود، خودتان را تسکین دهید. اگر کاری نداری بهتر است پس از امتحان با یک دوست به سینما بروید. اگر باید امتحانات دیگری مطالعه کنید ممکن است مجبور باشید آن را تا فرصت بزرگتری به تعویق اندازید، اما یک وقفه مختصر می تواند به بازیافتن خودتان کمک کند شما  میتوانید اضطراب امتحان را کنترل کنید تا جایی که عملکردتان در آن امتحان انعکاسی از وضیعت وسعی شما در طی دوره(ترم) باشد. اگر سطوح مختل کننده اضطراب امتحان ادامه یافت، در هر حال، با یک مشاور جهت دریافت کمک صحبت کنید.

   

چگونه آرامش بیابیم؟

 

راهکارهای شش گانه و مفید زیر به شما یاری می دهند تا آرامش بیابید و بدانید که نگرانی و فشار روانی، چه اثری بر جسم، روح و زندگیتان می گذارد:

 

غذای سالم مصرف کنید

چنانچه نیروی بدنتان که با مصرف غذا تامین می گردد، زیاد باشد، به ندرت دچار حالت عصبی می شوید . بکوشید تا حد امکان، از مواد غذایی سبوس دار، ترکیبات کربوهیدرات،میوه،اقسام سبزی ها و حبوبات استفاده نمایید، چرا که مصرف غذاهایی از این قبیل، سبب ثابت ماندن اندازه قند خون می شود وخستگی را از تن میزداید.

در ضمن، به قدر کافی صبحانه بخورید کمتر نمک مصرف کنید و در طی روز، ازخوردن قند،کافیین، چربی و خوراک های سرخ شده دوری کنید

 

مدام ورزش کنید

ورزش هایی مانند : پیاده روی ، دو، شنا، یا هرچه که سبب تفریح هم شود، بیازمایید و هر یک را که مناسب تر دانستید به آن بپردازید. ورزش هفتگی شما باید در سه نوبت و هر بار بین بیست تا سی دقیقه باشد.

 

مشکلات را آن چنان که هست پذیرا باشید

باید بپذیرید که برخی اوقات، شرایط طاقت فرسا یی در زندگی پدید می آید که باید آنها را تحمل کرد. از این رو، به جای آن که بی قراری کنید، بکوشید حس چیرگی بر خویش را با چنین پرسشی در خود، پدیدار سازید:« چگونه میتوانم در این قبیل موقعیت ها، دگرگونی ایجاد کنم؟»

  

برای خودتان ارزش قایل شوید

گاهگاهی به خودتان جایزه دهید!این پاداش، ممکن است از پیاده روی گرفته تا گردش آخر هفته با دوستان، مسافرت با خانواده و مواردی غیر از این ها باشد. هر از چندگاهی به فکر خویش باشید. این کار به هیچ وجه جنبه خودخواهی ندارد و برای سلامت روان لازم است.

 

به ذهنتان آرامش ببخشید

اگر به دام اوضاع و احوال نگران کننده اسیر شدید، می توانید از فنون آرامش بخشی همچون: یوگا و مراقبه کمک بگیرید. در زیر شیوه ساده تنفس را بیان میداریم:

روی صندلی یا زمین به راحتی بنشینید. در صورت امکان چراغ ها را خاموش کنید. سپس از راه بینی، نفس عمیقی بکشید ، به نحوی که مسیر هوا را تا ریه هایتان احساس کنید. آنگاه هوا را از طریق بینی، آهسته بیرون دهیدوتجسم نمایید که چگونه هوا به آرامی از بدنتان به سمت بالا و به سوی سرتان حرکت میکند . این مراحل را چند دفعه تکرار کنید تا وقتی که احساس آرامش نمایید.

 

با دوستان خود درددل کنید

هیچ قاعده وقانونی نیست گه شما را ملزم بدارد، گره هر نوع گرفتاری را خودتان ، یکه و تنها باز کنید. چنانچه مشکل تحمل ناپذیری مانند: درگذشت یکی از اعضا خانواده یا بیماری کشنده ای ، اسباب نگرانیتان را فراهم ساخته یا حتی اگر مورد جزیی ای هست که تحمل اش برایتان دشوار است، به دیدار دوست خود یا یک مشاور بشتابیید و احساستان را درباره آن وضعیت با کسی که همدردی می کند و دلهره تان را تسکین میدهد، مطرح سازید.

 

چگونه خوب بخوابیم

 

خواب حالت ویژه ای از ذهن است که در آن بدن عمیقاً در شرایط استراحت قرار می گیرد، سوخت و ساز بدن به حداقل میرسد وذهن به روی آنچه در دنیای بیرون می گذرد بسته می شود.

 

نکاتی در مورد خواب

به نظر میرسد خواب با کیفیت خوب به خودی خود اتفاق می افتد . مجبور نیستسد به خاطر اش بجنگید ، به مصرف دارو هم نیازی نیست .

- بعید است در شرایط خواب خوب، نیمه شب بیدار شوید. اما اگر این اتفاق افتاد بدون نگرانی دوباره به خواب می روید.

- به طور طبیعی صبح از خواب بیدار می شوید . نه بی جهت خواب آلوده و بی حال هستید و نه بیس از حد نکران و گوش به زنگ .

- و سر انجام خواب خوب به انسان نشاط و سرزندگی می دهد که در تمام مدت روز اذامه پیدا میکند . احساس نمی کنید از استراحت در شب محروم شدخ اید و نگران نیستید وقتی این بار  می خوابید چه اتفاقی خواهد افتاد.

 

توصیه هایی جهت خواب

وقتی در شب به اطراف خود نگاه می کنیم ، طبیعت را در حال استراحت می بینیم . هنگام غروب همه چیز آرام است . طبیعت در آرامش به سر می برد. از اینکه در شب استرتحت می کنیم لذت می بریم . البته اگر در یک شهر بزرگ زندگی کنید باید در حسرت سکوت بمانید. این مشکل ناشی از طبیعت نیست بلکه بخشی از زندگی جدید ما است که ما را رو در روی طبیعت قرار می دهد. اگر بخواهیم و شرایط آن را مهیا سازیم، این آرامش می تواند به درون ما رخنه کند . برای ایجاد این آرامش می تواند به درون ما رخنه کند. برای ایجاد این آرامش رعایت نکات زیر میتواند شما را در راستای این کار یاری دهد:

 

1- شام باید سبک باشد و به نسبت زود مصرف شود

ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر بهترین زمان صرف شام است. صرف شام سنگین و یا دیر غذا خوردن زمان گوارش را  طولانی تر می کند. عمل گوارش مستلزم افزایش فعالیت سوخت و ساز بدن است و این برای خوابیدن مناسب نیست.

 

2- پس از صرف شام 5 تا 15 دقیقه استراحت کنید

برای اینکه آرامش بیشتری بر شما حاکم می شودبه هضم غذا در معده شما کمک می کند.

 

3- از پرداختن به فعالیت های هیجان آمیز و پر جنب و جوش در شب خودداری کنید

زمان پس از صرف شام باید در آرامش سپری شود. بسیاری از اشخاص پس از صرف شام به اقدامات پر تحرک مبادرت می ورزند و این خواب را برای آن ها دشوار می کند. اگر قرار است در شب کار دقیقی انجام دهید، در نهایت ساعت 9 بعد ازظهر آن را تمام کنید. گمان نکنید که پیش از خواب باید باید همه کارهایتان را تمام کنید. اگر خواب خوبی داشته باشید صبح روز بعد با نشاط تر و پر نیرو تر هستید و با موفقیت بیشتری فعالیت می کنید.

 

4- حتی الامکان از تماشای تلوزیون در شب خودداری کنید

  تماشای تلوزیون را حد اکثر در ساعت 9 بعد از ظهر آنرا متوقف کنید. تلوزیون و بسیاری از برنامه های به ظاهر آرامش بخش ، در واقع دستگاه عصبی را تحریک می کند. به جای تلوزیون به خواندن کتاب، گوش دادن به موسیقی های ملایم، ملاقات با دوستان یا سایر فعالیت های آرامش بخش روی آورید.

 

5- نیم ساعت پیش از زمان خواب، در تدارک خواب باشید

فعالیت هایی از نوع مسواک زدن و سایر فعالیت ها باید در زمانی انجام شود که بتواند در رأس زمان مقرر چراغ را خاموش کنید. اگر به خواندن کتاب علاقمندید و می خواهید پیش از خواب کتاب بخوانید، این کار را به جای رختخواب در اتاق دیگری انجام دهید. اتاق خواب مکانی مختص خوابیدن است و نباید فعالیت های از نوع خواندن کتاب و تماشای تلوزیون به آنجا کشیده شود.

 

6- فقط به هنگامی که خوابتان می آید به رختخواب بروید

زمان بیدار ماندن در رختخواب را کاهش دهید . اگر ظرف 20 دقیقه نتوانستید بخوابید بلند شده و یک کار خسته کننده انجام دهید تا زمانی که احساس خواب آلودگی کنید. به آرامی در تاریکی بنشینید. تا زمانی که بیدار هستید خود را در معرض چراغ روشن قرار ندهید. نور برای مغز شما علامت این است که زمان بیدار شدن است.

 

7- در طول روز چرت نزنید

این کار باعث می شود که شما موقع خواب خسته شوید. اگر نمی توانید روز را بدون چرت زدن سپری کنید، تا قبل از ساعت 3 بعد از ظهر کمتر از یک ساعت بخوابید.

 

8- هر روز ساعت معینی بیدار شوید و یا به رختخواب بروید

حتی تعطیلات آخر هفته هنگامی که چرخه خوابتان یک ریتم منظم پیدا کرده باشد، شما احساس بهتری خواهید داشت.

 

9-دست کم 4 الی 6 ساعت قبل از خواب از خوردن چای،قهوه،مواد محرک وسیگار خودداری کنید

کافیین و نیکوتین محرک هستند و در توانایی شما برای خوابیدن تداخل می کنند. قهوه، چای، شکلات، سیگار و بعضی داروها دارای کافیین و نیکوتین هستند.

 

10- 90 دقیقه قبل از خواب یک دوش گرم بگیرید

حمام داغ حرارت بدن شما را بالا میبرد. اما افت بعدی حرارت در بدنتان می تواند احساس خوبی از خواب آلودگی را در شما ایجاد کند.

 

این ها برخی از نکات مهم درباره تدارک برای خواب هستند. اما اگر پس از خواندن این مطالب به این نتیجه رسیدید که خوابیدن ساعت10 شب برای شما غیر ممکن است، بکوشید که صبح ها زودتر از خواب بیدار شوید . البته بهتر  این است که تغییر ساعت ها ی خوابیدن و بیدار شدن تدریجی انجام شود.هر روز چند دقیقه زمان خواب خود را تغییر دهید
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم دی 1388ساعت 18:31  توسط مشاور مدرسه  | 

نکات تغذیه ای در شب امتحان

 نکات تغذیه ای در شب امتحان

 

به کارگیری نکات و توصیه ‌های زیر توان شما را برای یادگیری بهتر و موفقیت در امتحانات افزایش می‌دهد1- در زمان کار یا مطالعه غذا نخورید و برای این کار زمان خاصی را در نظر بگیرید تا با آرامش بیشتری غذا بخورید.

2- بررسی‌ های دانشمندان نشان می دهد که غذاهای نشاسته ‌ای مانند ماکارونی، برنج و نان به دلیل تاثیر در بهبود کیفیت خواب، در شب امتحان مفید هستند.

3- صبح روز امتحان بهتر است به منظور افزایش کارایی مغز، از مواد سرشار از پروتئین یا سرشار از فیبر مانند تخم‌ مرغ، نان سنگک یا بربری با عسل یا پنیر استفاده شود.

4- کارشناسان تغذیه به دانش آموزانی که اضطراب زیادی دارند و نمی ‌توانند صبحانه ی مفصلی بخورند، توصیه می ‌کنند از موز و مقداری کشمش استفاده کنند.

5- بعضی از دانش ‌آموزان به دلیل اضطراب زیاد، امتحانات خود را خراب می‌ کنند، بنابراین بهتر است برای مقابله با این اضطراب از غذاهای مناسب استفاده کنند. بعضی از سبزی ‌ها از قبیل ریحان، نعنا، کاهو و سیب در کاهش اضطراب بسیار مفید هستند.

6- خوردن نان و پنیر و گردو یا یک ظرف عدسی در روز امتحان کمک می ‌کند تا در طول امتحان آرام باشید. همچنین خوردن عسل و نوشیدنی‌ های حاوی عسل در کاهش اضطراب بسیار موثر است.

7- خوردن جگر، گوشت و ماهی، کمک زیادی در کاهش اضطراب می ‌کند، زیرا کم‌ خونی نیز یکی از دلایل کاهش یادگیری و تمرکز است.

8- مصرف سبزی‌ و میوه‌ های تازه توصیه می‌ شود.

9- در ساعات مطالعه از خوردن ماست ترش و دوغ ترش بپرهیزید و خوردن روزانه شیر و همچنین ماست شیرین را فراموش نکنید.

10- در ایام امتحان، بیشتر مواظب سلامت خود باشید تا در معرض سرماخوردگی، گرمازدگی، مسمومیت‌های غذایی و سوء هاضمه قرار نگیرید و از خوردن غذا در بیرون از خانه جدا خودداری کنید. غذا را خوب بجوید و به آرامی میل کنید.

11- در طول روز آب کافی بیاشامید، اما دقت داشته باشید که آشامیدن آب و نوشیدنی‌ های دیگر در وسط غذا سبب اختلال در هضم و ایجاد نفخ می ‌شود.

12- از مصرف زیاد شیرینی جات و تنقلات خودداری کنید. این خوراکی‌ ها ممکن است در نگاه اول انرژی ‌زا به نظر برسند، اما باید توجه داشت که این قابلیت در آن ها بسیار کم دوام است و پس از مدتی احساس خستگی بیشتری به شما دست خواهد داد.

13- بر خلاف تصور عموم، مطالعه و درس خواندن نیاز بدن‌ ‌به انرژی را افزایش نمی ‌دهد، بنابراین استفاده بیش از حد از مواد غذایی شیرین و چرب در طول دوران امتحان، نه تنها مفید نیست، بلکه سبب چاقی‌ ‌می‌ شود.

14- صبحانه غذای اصلی است، ناهار و شام را کمی مختصرتر بخورید، اما صبحانه را کامل میل کنید.

15- مصرف روزانه یک لیوان شیر،‌ ‌برای ایجاد آرامش در طول دوران امتحان موثر است.

16- خوردن آجیل از قبیل بادام، کشمش، فندق، گردو و نخودچی که سرشار از منیزیم است، به یادگیری کمک می کند، زیرا کمبود آن یکی از علل کاهش یادگیری است.

17- ماست و دوغ ترش، خواب آور است، اما خوردن ماست شیرین مفید است.

18- از خوردن قهوه و چای پُررنگ، خودداری کنید، ولی چای کم‌ رنگ مفید است.19- تغذیه متعادل و متنوع شامل نان و غلات، انواع سبزی، لبنیات، گوشت ها و میوه‌ها سبب کاهش استرس در زمان امتحان می ‌شود.

20- اگر احساس خستگی می ‌کنید، کمی استراحت کنید. انسان در موقع خستگی احتیاج به استراحت دارد نه محرک، بنابراین مصرف قهوه به منظور بیدار ماندن توصیه نمی ‌شود

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم دی 1388ساعت 18:25  توسط مشاور مدرسه  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم آذر 1388ساعت 12:13  توسط مشاور مدرسه  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم آذر 1388ساعت 20:59  توسط مشاور مدرسه  | 

داستان كوتاه و پند اموز

داستان كوتاه و پند اموزدر زمان ها ي گذشته ، پادشاهي تخته سنگ را در وسط جاده قرار داد و براي اين كه عكس العمل

مردم را ببيند خودش را در جايي مخٿي كرد. بعضي از بازرگانان و نديمان ثروتمند پادشاه بي تٿاوت از

كنار تخته سنگ مي گذشتند. بسياري هم غرولند مي كردندكه اين چه شهري است كه نظم ندارد

. حاكم اين شهر عجب مرد بي عرضه اي است و ... با وجود اين هيچ كس تخته سنگ را از وسط بر

نمي داشت . نزديك غروب، يك روستايي كه پشتش بار ميوه و سبزيجات بود ، نزديك سنگ شد.


بارهايش را زمين گذاشت و با هر زحمتي بود تخته سنگ را از وسط جاده برداشت و آن را كناري قرار

داد. ناگهان كيسه اي را ديد كه زير تخته سنگ قرار داده شده بود ، كيسه را باز كرد و داخل آن

سكه هاي طلا و يك يادداشت پيدا كرد. پادشاه در ان يادداشت نوشته بود : " هر سد و مانعي مي

تواند يك شانس براي تغيير زندگي انسان باشد

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم آذر 1388ساعت 20:34  توسط مشاور مدرسه  | 

تست روانشناسی

 تست روانشناسی

از میان 9 شكل زیر ، تصویر مورد علاقه خود را انتخاب كنید . توجه داشته باشید كه رنگ و شكل ، هر دو برای شما خوشایند باشند

 

 بعد از انتخاب شکل مورد نظر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم آذر 1388ساعت 12:0  توسط مشاور مدرسه  | 

مطالب قدیمی‌تر